Skrímslagóð lesning! | Monstrously good!

 Bókadómur. Fínasti dómur um Skrímslapest birtist í Litteraturavisen Bokstaver um helgina. Monsterpest fær sexu á teningnum hjá Siri Pedersen sem segir m.a.:

teningur6„Trioen Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir har skapt morsomme figurer og satt dem inn i en gjenkjennelig ramme. Hvem blir vel ikke ekstra syk av å være syk, i alle fall når man blir tilgodesett med en dose omsorg? Hvem føler seg vel ikke syk selv, når man pleier syke?

Teksten sitter bra, illustrasjonene sitter enda bedre. Alt i alt blir Monsterpest monstrøst god lesing, både for liten og stor.“

Tengill á dóminn um Monsterpest á Bokstaver.no.

teningur5Siri Pedersen hefur áður skrifað um skrímslin og ritrýndi Stór skrímsli gráta ekki á síðasta ári. Store monstre gråter ikke fékk fimmu og m.a. eftirfarandi umsögn:

„Ved aktiv bruk av typografi gjøres en temmelig enkel språkform mer interessant. Men det som virkelig løfter boken er de geniale illustrasjonene til Aslaug Jonsdottir. “Enkle”, men likevel intrikate.“ 

Tengill á dóminn um Store monstre gråter ikke á Bokstaver.no.

 Book review. Good review on the Norwegian version of Skrímslapest (Monster Flu) in the online book magazine Bokstaver. Monsterpest gets six on the dice and very nice evaluation by Siri Pedersen. Last year the second book about the monsters, Stór skrímsli gráta ekki (Big Monsters Don’t Cry), received just as favorable reviews in the magazine.

Read here about Monsterpest on Bokstaver.no (in Norwegian).
Read here about Store monstre gråter ikke on Bokstaver.no (in Norwegian).

Um skrímslin á nýnorsku | Neo Norwegian monsters

  

 Bókaumfjöllun. Á vef Nynorsksenteret er fjallað um Skrímsli í myrkrinu og Skrímslapest sem komu út á nýnorsku hjá forlaginu Skald í september. Jákvæða umsögn Gudrun Kløve Juuhl má lesa hér, á www.nynorskbok.no. 

„Bøkene har ganske lite tekst og veldig mykje livlege illustrasjonar, som får tydeleg fram både korleis dei to monstera har det: om dei er glade, redde, sinte, triste eller sjuke med raude prikkar, og kva dei held på med. Det gjer at det er mykje å snakka om på kvart oppslag.“ – Gudrun Kløve Juuhl

Áður hefur verið skrifað á vefinn um Nei! sa Veslemonster og Store monster græt ikkje, en þær komu út árið 2011. Umfjöllun Petra J. Helgesen má lesa hér.

„Dette er stramt komponerte bøker, med gjentaket som viktigaste verkemiddel, men teksten er likevel underhaldande og lettbeint. Illustrasjonane er leikne og uttrykksfulle, og dei støttar opp om og utfyller teksten. Slik er dette bøker som eignar seg fantastisk godt til lesetrening, samtidig som dei er gode samtalebøker.“ – Petra J. Helgesen

 Reviews. The Center for Neo Norwegian, Nynorsksenteret, has a website dedicated to books. Read a nice review (in Neo Norwegian, of course) of Monster i mørket and Monsterpest at the site: www.nynorskbok.no. The first two Norwegian books in the monsterseries were released in 2011, also reviewed at same site. Read here about Nei! sa Veslemonster and Store monster græt ikkje.

  

Fleiri skrímslabækur á norsku | More monster-books in Norwegian

      

 Bókaútgáfa: Noregur. Norska forlagið Skald gefur út tvær bækur um skrímslin nú í september: Monster i mørket og Monsterpest. Fyrstu tvær bækurnar, Nei! sa Veslemonster og Store monster græt ikkje, komu út árið 2011. Sjá tilkynningu um útgáfuna á vef Skald.

 Book release: Norway. Skald publishing house in Norway has just released two new books from the monster series: Monster i mørket and Monsterpest. The first two books from the series, Nei! sa Veslemonster og Store monster græt ikkje were published in 2011. See press release on Skald‘s website.